วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Savin' Me - Nickelback แปลเนื้อเพลง Sankdakota


                                         

Savin' Me - Nickelback
เพลงนี้ตีความเป็น  2ประเด็นหลักๆ
1.ความรัก  2.ความเชื่อ ศาสนา

ผมขอตีความเป็นแนวความเชื่อศาสนานะครับ (น้องชาย / อภิชาติให้แปลให้)
คือชีวิตเขาถึงทางตัน ทำผิดมาเยอะ และอยากขอโอกาส
ขอความกรุณาชี้แนะหนทางใหม่จากใครสักคน (God Maybe)

Prison gates won't open up for me
ผมสับสนหาทางออกไม่ได้ไร้จุดหมายในชีวิต
On these hands and knees I'm crawlin'
ได้แต่นอนแดดิ้นอย่างสิ้นหวัง อ้อนวอนท่านโปรดช่วย
Oh, I reach for you
ยังคงไขว่คว้าความกรุณาจากท่าน
Well I'm terrified of these four walls
ความสิ้นหวังไร้จุดหมายเป็นสิ่งน่ากลัวทำให้หดหู่
These iron bars can't hold my soul in
แต่ลึกๆผมก็ยังหวังจะหลุดพ้นจากตรงนี้ (อยากมีชีวิตดีกว่านี้)
All I need is you
ท่านเท่านั้นที่ช่วยผมได้ตอนนี้
Come please I'm callin'
ได้โปรดเถิด ผมขอวิงวอน
And oh I scream for you
ขอตะโกนจนสุดเสียงเพื่อท่านกรุณาบ้าง
Hurry I'm fallin', I'm fallin'
โปรดรีบมาช่วยผมที ผมหมดแรงแทบไม่เหลือกำลังใจแล้ว
Show me what it's like
ท่านโปรดบอกว่าผมควรทำตัวอย่างไรจึงชื่อว่าเป็นผู้ชนะ (ในการใช้ชีวิต)
To be the last one standing
And teach me wrong from right
และโปรดชี้แนะผมทั้งความชั่วที่ควรเลิกทำ ทั้งความดีที่ควรทำต่อไป
And I'll show you what I can be
แล้วผมสัญญาจะทำตามคำชี้แนะของท่านให้ท่านได้เห็น
And say it for me, say it to me
ขอท่านกรุณาพูดกับผม ให้ผมมีพลัง
And I'll leave this life behind me
แล้วผมจะยอมทิ้งอดีตที่ไม่ดีเริ่มชีวิตใหม่
Say it if it's worth saving me
โปรดบอกให้ผมรู้ หากท่านเห็นว่าผมยังพอกลับตัวได้อยู่
Heaven's gates won't open up for me
ผมมั่นใจว่าตัวผมนี้ไม่ดีพอที่จะขึ้นสวรรค์ได้แน่
With these broken wings I'm fallin'
เพราะชีวิตที่แหลกเหลวไร้จุดหมายทำชั่วมาเยอะ
And all I see is you
ตอนนี้เริ่มสำนึกและเหมือนจะช้าไปแล้ว
เห็นแต่ท่านเท่านั้นที่ยังพอช่วยผมได้อยู่
These city walls ain't got no love for me
ในสังคมที่เป็นอยู่นี้ ไม่มีความรักใดๆให้ผมแล้ว
I'm on the ledge of the eighteenth story
ตอนนี้ผมไม่เหลือใครจริงๆ ชีวิตช่างหดหู่ถึงทางตัน
And oh I scream for you
ได้แต่ร้องอ้อนวอนให้ท่านกรุณา
Come please I'm callin'
ได้โปรดเถิด ผมขอวิงวอน
And all I need from you
และทั้งหมดที่ผมต้องการจากท่าน
Hurry I'm fallin', I'm fallin'
โปรดรีบมาช่วยผมที ผมหมดแรงแทบไม่เหลือกำลังใจแล้ว
Show me what it's like
ท่านโปรดบอกว่าผมควรทำตัวอย่างไรจึงชื่อว่าเป็นผู้ชนะ (ในการใช้ชีวิต)
To be the last one standing
And teach me wrong from right
และโปรดชี้แนะผมทั้งความชั่วที่ควรเลิกทำ ทั้งความดีที่ควรทำต่อไป
And I'll show you what I can be
แล้วผมสัญญาจะทำตามคำชี้แนะของท่านให้ท่านได้เห็น
And say it for me, say it to me
ขอท่านกรุณาพูดกับผม ให้ผมมีพลัง
And I'll leave this life behind me
แล้วผมจะยอมทิ้งอดีตที่ไม่ดีเริ่มชีวิตใหม่
Say it if it's worth saving me
โปรดบอกให้ผมรู้ หากท่านเห็นว่าผมยังพอกลับตัวได้อยู่
Hurry I'm fallin'
ได้โปรดรีบช่วยผมที ผมกำลังจะหมดแรงแล้ว
And all I need is you
ท่านเท่านั้นที่ช่วยผมได้ตอนนี้
Come please I'm callin'
ได้โปรดเถิด ผมขอวิงวอน
And oh I scream for you
ขอตะโกนจนสุดเสียงเพื่อท่านกรุณาบ้าง
Hurry I'm fallin', I'm fallin'
โปรดรีบมาช่วยผมที ผมหมดแรงแทบไม่เหลือกำลังใจแล้ว
Show me what it's like
ท่านโปรดบอกว่าผมควรทำตัวอย่างไรจึงชื่อว่าเป็นผู้ชนะ (ในการใช้ชีวิต)
To be the last one standing
And teach me wrong from right
และโปรดชี้แนะผมทั้งความชั่วที่ควรเลิกทำ ทั้งความดีที่ควรทำต่อไป
And I'll show you what I can be
แล้วผมสัญญาจะทำตามคำชี้แนะของท่านให้ท่านได้เห็น
And say it for me, say it to me
ขอท่านกรุณาพูดกับผม ให้ผมมีพลัง
And I'll leave this life behind me
แล้วผมจะยอมทิ้งอดีตที่ไม่ดีเริ่มชีวิตใหม่
Say it if it's worth saving me
โปรดบอกให้ผมรู้ หากท่านเห็นว่าผมยังพอกลับตัวได้อยู่
Hurry I'm fallin'
ได้โปรดรีบช่วยผมที ผมกำลังจะหมดแรงแล้ว
And say it for me, say it to me
ขอท่านกรุณาพูดกับผม ให้ผมมีพลัง
And I'll leave this life behind me
แล้วผมจะยอมทิ้งอดีตที่ไม่ดีเริ่มชีวิตใหม่
Say it if it's worth saving me
โปรดบอกให้ผมรู้ หากท่านเห็นว่าผมยังพอกลับตัวได้อยู่
On the ledge of the eighteenth story is a metaphor for he's at the end of his rope and can't take it anymore..
Thanks : http://www.songmeanings.net/songs/view/3530822107858557859/


Interpreted for my brother Aphichat Unchai who loved Nickelback.


ไม่มีความคิดเห็น:

แปลเพลง She: Elvis Costello (Notting Hill) โดย: แม่เต่าน้อยTN

Elvis Costello: She โดย :  แม่เต่าน้อย TN                 She                                                         ...