วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Ugly Part

                              The Pilgrim Kamanita

Sure thing ! Perfect person is the desired preciousness that human want to have and want to be .

Unfortunately ! There's no such person unless human count person's ugly part as the part of that perfect . One can't be perfect person to everyone but he can be perfect to someone.

Some said: You don't have to worry that the person you love won't interested in you . 
           
    You better worry that when she does . Are you good enough for her ? 
         Are you faithful enough ? 
         Can you carry on her trust ? 
         Can you take care of her well ? 
         Will you forgive her in any situation?

             Patience , Understanding, Forgiveness, Compassion, Faithfulness, = True Love.


True love is the thing you can build it real . Not only finding or waiting.

There's no 100 percent in a long terms but you can give it a try.

P.S. We live in the world called Round of 
Existences 
Passion motivated you to do some Action 
Every action followed by Consequences 
( Retribution ) 

Passion > Action > Retribution = Circle

True happiness is not getting what you want 
 but it is getting out of that want desperately .

ไม่มีความคิดเห็น:

แปลเพลง She: Elvis Costello (Notting Hill) โดย: แม่เต่าน้อยTN

Elvis Costello: She โดย :  แม่เต่าน้อย TN                 She                                                         ...